REGISTRATIES
15 MIN. 30 MIN. 45 MIN. 60 MIN. 75 MIN. 90 MIN.
CO0172 CO0302 CO0432 CO0562 CO0692 CO0822
PRESTATIECODE
NZa TARIEVEN
DUUR
68,88 114,20 159,70 183,44 223,48 274,01
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
* * * * * *
Tarieven 2024 Alle   aangeboden   psychologische   behandeling is   opgenomen   in   de   basisverzekering   van   de Zorgverzekeringswet    als    Basis    GGZ.    De    the- rapie    wordt    in    rekening    gebracht    middels Zorgprestaties   waarvan   de   tarieven   ieder   jaar door   de   Nationale   Zorgautoriteit   (NZa)   wor- den vastgesteld.
DIAGNOSTIEK
*   De   duur   is   de   totale   tijd   dat   u   met   mij   spreekt.   Na   ons gesprek   maak   ik   een   verslaglegging.   Dit   hele   proces   is   in het tarief opgenomen.
15 MIN. 30 MIN. 45 MIN. 60 MIN. 75 MIN. 90 MIN.
CO0237 CO0367 CO0497 CO0627 CO0757 CO0887
PRESTATIECODE
NZa TARIEVEN
DUUR
56,19 95,67 135,89 161,46 198,72 242,76
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
* * * * * *
BEHANDELING
60 MIN.
OV0012
PRESTATIECODE
NZa TARIEF
DUUR
132,24
EUR
**
NIET-BASISPAKKET ZORG CONSULT
**   Deze   prestatie   is   bedoeld   voor   patiënten   die   zorg   ont- vangen   die   buiten   de   aanspraak   op   de   Zorgverzekerings- wet   valt,   maar   wel   zorg   is   zoals   omschreven   in   de   Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
NO-SHOW TARIEF Indien    u    niet    aanwezig    kunt    zijn    bij    de    af- praak,   dan   kunt   u   de   afspraak   minimaal   48 uur   van   tevoren   kosteloos   afzeggen   door   te bellen naar telefoonnummer: U   kunt   buiten   spreekuur   bellen   en   een   voice- mail inspreken (ook in het weekend). *   Als   u   een   afspraak   niet   48   uur   van   tevoren   afzegt,   kan ik   geen   andere   afspraken   meer   maken   en   ben   ik   genood- zaakt    75    procent    van    het    tarief    aan    u    in    rekening    te brengen, in verband met de gereserveerde tijd. **   Indien   u   niet   op   het   geplande   gesprek   verschijnt   zon- der   af   te   zeggen,   dan   wordt   100   procent   van   het   tarief    in rekening   gebracht,   omdat   ik   geen   gebruik   meer   kan   ma- ken van de mogelijkheid om een afspraak te verschuiven.
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 06 812 704 86 59916277425 Tarieven en vergoedingen Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap
Vergoedingen zorgverzekering Diagnostisch   onderzoek   en   behandelingsthe- rapieën   aangeboden   door   Psychologiepraktijk A.    Jansen    worden    vergoed    vanuit    de    basis- zorgverzekering. Gecontracteerde zorg 2024 In    2024    is    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    ge- contracteerd zorgaanbieder bij: Anderzorg ASR   (Ditzo) De Christelijke Zorgverzekeraar   (Pro Life) De Friesland DSW FBTO H EMA Interpolis inTwente IZA IZZ Menzis Salland StadHolland UMC Univé VGZ VinkVink Zekur Zilveren Kruis Zorg en Zekerheid Bent   u   verzekerd   bij   één   van   deze   zorgverze- keringen,   dan   gaat   de   facturatie   via   uw   zorg- verzekeraar. Contractvrije zorg Psychologiepraktijk   A.   Jansen   werkt   met   alle overige   zorgverzekeraars   contractvrij.   Dit   be- tekent   dat   u   zelf   verantwoordelijk   bent   voor het   betalen   van   de   factuur,   maar   dat   u   wel   de kosten   geheel   of   gedeeltelijk   kunt   declareren bij uw zorgverzekeraar.   Wat krijgt u vergoed? De   hoogte   van   de   vergoeding   die   u   kunt   ont- vangen   van   uw   zorgverzekeraar,   is   afhankelijk van uw polis en uw klachten. Verwijzing huisarts of specialist Wat   betreft   uw   klachten   heeft   u   i.i.g.   een   ver- wijsbrief   (basis   GGZ)    van   uw   huisarts   of   specia- list   nodig   om   voor   vergoeding   in   aanmerking te   komen.   De   huisarts   of   specialist   kan   de   ver- wijsbrief   digitaal   aan   mij   toesturen   of   aan   u meegeven   voor   het   eerste   gesprek.   Op   deze brief    moet    in    ieder    geval    de    vermoedelijke DSM-V    classificatie    en    de    AGB-code    van    de huisarts of specialist staan. De zorgverzekeringspolis Er   zijn   twee   verschillende   soorten   zorgverze- keringen:   een   naturapolis    of   een   restitutie- polis .   Bij   een   naturapolis    wordt   meestal      tussen   de 65% tot   100% vergoed . Bij   een   restitutiepolis    worden   de   zorgkosten grotendeels   door   alle   zorgverzekeraars   100% vergoed . Vraag het uw zorgverzekeraar Neem   a.u.b.   contact   op   met   uw   zorgverzeke- raar   zodat   u   op   de   hoogte   bent   van   de   ver- goeding.   Houdt   u   er   rekening   mee   dat   bij   ver- goeding   door   de   zorgverzekeraar,   altijd   spra- ke is van het wettelijk verplichte eigen risico.
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND