REGISTRATIES
EMDR EMDR   is   de   afkorting   van   Eye   Movement   De- sensitization   and   Reprocessing .    Het   is   een therapie   voor   mensen   met   PTSS   ( Posttrauma- tische   stressstoornis)   en   andere   traumagere- lateerde    angstklachten    waaronder    het    last blijven   houden   van   stressklachten,   slaappro- blemen,   vermijdingsreacties,   schrikreacties   en herbelevingen   die   te   maken   hebben   met   een schokkende gebeurtenis. Als   het   gaat   om   een   trauma   na   een   éénmalige ingrijpende   gebeurtenis,   dan   zijn   mensen   mo- gelijk   al   na   enkele   sessies   in   staat   om   hun   da- gelijkse    bezigheden    weer    op    te    pakken.    Bij personen   die   langdurig   trauma   hebben   mee- gemaakt   en   bij   complexere   problematiek   kan     behandeling langer duren. Lees hier  meer over EMDR. Bekijk   ook   het   onderstaande   voorlichtingsfilmpje gemaakt   in   samenwerking   tussen   de   VEN   (Vere- niging   EMDR   Nederland)    en   Therapieland,   waarin   in het    kort    wordt    uitgelegd    hoe    EMDR    therapie werkt.
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 59916277425 Behandeling Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
Algemene voorwaarden Sitemap PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen
Psycho-educatie Een   vast   onderdeel   van   mijn   behandeling   is psycho-educatie.   Bij   psycho-educatie   voorzie ik   u   van   informatie   en   voorlichting   over   uw psychische   klachten   en   hoe   u   kunt   omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan. Cognitieve gedragstherapie Bij    cognitieve    gedragstherapie    wordt    uitge- gaan   van   een   verband   tussen   gedachtes,   ge- voelens   en   gedrag.   Het   is   een   behandeling   die u   leert   om   anders   tegen   problematische   situ- aties   aan   te   kijken   en   er   anders   mee   om   te gaan. Aan   alle   situaties   die   u   meemaakt,   geeft   u   een betekenis;   en   die   betekenis   heeft   invloed   op hoe   u   zich   voelt   en   hoe   u   reageert.   Wanneer   u een   onjuiste   betekenis   aan   een   situatie   geeft, dan   is   de   kans   groot   dat   uw   reactie   niet   past bij   die   situatie;   u   slaat   de   plank   dan   mis;   maar vooral    wanneer    u    een    situatie    ten    onjuiste een   negatieve   betekenis   geeft,   kan   dit   een   ne- gatieve   invloed   hebben   op   uw   gedachtes,   ge- voelens   en   gedragingen.   Gevoelens   als   onze- kerheid   en   angst   kunnen   dan   aanwakkeren, met vermijdingsgedrag mogelijk tot gevolg. Sommige   mensen   geven   sneller   een   negatie- ve   of   een   angstigere   betekenis   aan   een   situa- tie   dan   anderen.   Soms   klopt   dat,   maar   vaak ook   niet;   en   dat   kan   vervelende   gevolgen   heb- ben.   Sommige   angsten   en   andere   psychische klachten    zijn    het    gevolg    van    het    geven    van een   onjuiste   negatieve   betekenis   aan   een   situ- atie.   Wanneer   dit   u   in   het   dagelijks   leven   hin- dert,   kan   cognitieve   gedragstherapie   uitkomst bieden. Door   het   onderzoeken   en   toetsen   van   uw   ge- dachtes,   kunnen   uw   klachten   verminderen   en zorgen   dat   u   een   realistischer   beeld   krijgt   van uzelf en de wereld om u heen. Cognitieve   gedragstherapie   is   bewezen   effec- tief   bij   verschillende   psychologische   klachten. De   behandeling   is   klachtgericht   en   duurt   over het algemeen kort. Lees hier meer over cognitieve gedragstherapie. Bekijk   ook   het   onderstaande   voorlichtingsfilmpje gemaakt   in   samenwerking   tussen   Gedachten   Uit- pluizen   en   de   VGCt®   (De   Vereniging   voor   Gedrags-   en Cognitieve    therapieën) ,    waarin    in    het    kort    wordt uitgelegd wat cognitieve gedragstherapie is.
E-health bij behandeling Waar   het   de   behandeling   ondersteunt,   bied   ik u   e-health   aan   in   de   vorm   van   online   behan- delprogramma’s.   Deze   bieden   u   aanvullende informatie   en   oefeningen   bij   de   behandeling en   kunnen   ingezet   worden   als   steun   tijdens de nazorg.
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND