BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
REGISTRATIES
Gebruiksvoorwaarden website U   kunt   op   deze   website   alle   informatie   vrijblij- vend   bekijken.   Psychologiepraktijk   A.   Jansen beschikt    over    en    behoudt    alle    rechten    met betrekking   tot   op   deze   website   gepresenteer- de   teksten,   afbeeldingen   en   andere   materia- len waarop de auteurswet van toepassing is. Op   het   downloaden   en   printen   van   de   gebo- den   informatie   voor   eigen   persoonlijk   gebruik na,   is   het   niet   toegestaan   om   de   inhoud   van deze   website,   zonder   uitdrukkelijke   schrifte- lijke   toestemming   van   Psychologiepraktijk   A. Jansen,   over   te   nemen,   te   vermenigvuldigen of   op   welke   wijze   dan   ook   te   distribueren   of openbaar te maken. Website beheer Deze   website   is   gebouwd   en   wordt   beheerd door   VenVision.   Voor   vragen   en/of   klachten met   betrekking   tot   teksten,   afbeeldingen   en andere   materialen   waarop   de   auteurswet   van toepassing   is,   kunt   u   een   e-mailbericht   sturen naar: websitebeheer@psyja.nl Vormgeving,    inhoud    en    media    zijn    gereali- seerd    door    VenVision.    Alle    overige    stock- media   gebruikt   op   deze   website   is   gelicenti- ëerd    door    Dirk    van    der    Ven    (eigenaar    van Venvision)   bij   Pond5   voor   Psychologiepraktijk A.    Jansen    en    wordt    dan    ook    uitsluitend    en indien   nodig   voor   opdrachten   verstrekt   aan VenVision   door   Psychologiepraktijk   A.   Jansen in    communicatiemiddelen    van    Psychologie- praktijk A. Jansen door VenVision verwerkt.
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Aansprakelijkheid inhoud website Alle   informatie   op   deze   website   is   te   goeder trouw   en   uitsluitend   voor   algemene   informa- tiedoeleinden   gepubliceerd.   Psychologieprak- tijk    A.    Jansen    geeft    geen    garanties    over    de volledigheid,    betrouwbaarheid    en    nauwkeu- righeid   van   deze   informatie.   Elke   actie   die   u onderneemt   op   basis   van   de   informatie   die   u op deze website vindt, is strikt op eigen risico. Psychologiepraktijk   A.   Jansen   is   niet   aanspra- kelijk    voor    verlies    en/of    schade    in    verband met   het   gebruik   van   deze   website.   Deze   web- site   bevat   links   naar   andere   sites,   diensten   en bronnen   op   het   internet.   Psychologiepraktijk A.   Jansen   heeft   controle   noch   verantwoorde- lijkheid   over   deze   andere   sites,   diensten   en bronnen.   Hoewel   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen    ernaar    streeft    om    alleen    kwaliteitslinks naar   nuttige   en   ethische   websites   te   bieden, heeft   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   geen   con- trole   over   de   inhoud   en   aard   van   deze   sites. Deze   links   naar   andere   websites   impliceren geen    aanbeveling    voor    alle    inhoud    die    op deze   sites   te   vinden   is.   Site-eigenaren   en   in- houd   kunnen   zonder   voorafgaande   kennisge- ving   worden   gewijzigd   en   kunnen   plaatsvin- den   voordat   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   de mogelijkheid   heeft   om   een   ​​link   te   verwijderen die mogelijk 'slecht' is geworden. Verder   erkent   u   en   gaat   u   ermee   akkoord   dat Psychologiepraktijk   A.   Jansen   niet   direct   of   in- direct     verantwoordelijk     of     aansprakelijk     is voor   enige   schade   of   verlies   veroorzaakt   door of   in   verband   met   het   gebruik   van   of   het   ver- trouwen   op   inhoud,   evenementen,   goederen of   diensten   die   beschikbaar   zijn   op   een   der- gelijke   site,   dienst   of   bron.   Alle   transacties   die u   heeft   met   derden   die   u   tijdens   het   gebruik van   deze   website   heeft   gevonden,   zijn   tussen u   en   de   derde   partij,   en   u   stemt   ermee   in   dat Psychologiepraktijk   A.   Jansen   niet   aansprake- lijk   is   voor   enig   verlies   of   enige   claim   die   u heeft tegen een dergelijke derde partij.
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden 99916277431 94067242 87813718 59916277425 Disclaimer Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND