Annette Jansen I PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I Psycholoog in Zwijndrecht I ZWANGERSCHAPSPSYCHOLOOG VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ZWIJNDRECHT I GZ-PSYCHOLOOG I COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt I VEN EMDR PRACTIONER I NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST REGISTRATIES
Mijn achtergrond Mijn   naam   is   Annette   Jansen   en   ik   ben   zowel BIG-geregistreerd   GZ-psycholoog   als   Orthope- dagoog-Generalist.   Daarnaast   ben   ik   ook   ge- registreerd   als   Cognitief   Gedragstherapeut   bij de   VGCt®   en   ben   ik   door   de   VEN   volwaardig opgeleid en erkend EMDR Europe practioner. Ik   heb   ruime   ervaring   op   het   gebied   van   diag- nostiek   en   behandeling   bij   zowel   kinderen   als volwassenen    binnen    de    geestelijke    gezond- heidszorg   en   heb   mij   de   afgelopen   jaren   ver- der   gespecialiseerd   in   cognitieve   gedragsthe- rapie en EMDR.  Toen   ik   nog   op   de   middelbare   school   zat,   wist ik   al   dat   ik   later   in   de   zorg   wilde   gaan   werken. Na    de    VWO,    ben    ik    Pedagogische    Weten- schappen   en   Orthopedagogiek   gaan   studeren aan de Universiteit Leiden. Na   mijn   studie,   ben   ik   in   2007   als   orthopeda- goog   gaan   werken   bij   een   landelijke   instelling voor    mensen    met    een    beperking    en    bijko- mende   problematiek,   waar   ik   tot   2024   zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt. In   2012   heb   ik   de   opleiding   tot   GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog)   aan   SPON   in   Nijme- gen   afgerond.   Tijdens   de   GZ-opleiding   ben   ik ontzettend    enthousiast    geworden    over    het geven   van   individuele   behandelingen,   omdat het   zo   ontzettend   mooi   is   om   samen   met   ie- mand    op    onderzoek    te    gaan    hoe    een    pro- bleem   in   elkaar   steekt   en   vervolgens   samen aan   de   slag   te   gaan   om   tot   vermindering   van de klachten te komen. Om   die   reden   ben   ik   me   toen   verder   gaan verdiepen   in   verschillende   vormen   van   thera- pie:   in   2015   heb   ik   de   opleiding   tot   cognitief gedragstherapeut    VGCt®    afgerond    en    vanaf 2016   heb   ik   verschillende   cursussen   gevolgd in   EMDR   therapie.   In   januari   2022   heb   ik   de registratie   EMDR   Europe   practitioner   (Kind    & Jeugd, en Volwassenen) behaald. Mijn   speciale   interesse   ligt   bij   het   helpen   van mensen   die   last   hebben   van   nare   gebeurte- nissen   die   zij   hebben   meegemaakt   (trauma), onder andere met EMDR.
Gezondheidszorgpsycholoog  (GZ-psycholoog) BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist BIG-registratienr.: Cognitief Gedragstherapeut VGCt® EMDR Europe practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen VEN Mw. - Jansen, A. - Zwijndrecht
Mijn beroepsregistraties
Mijn kwalificaties
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 59916277425 99916277431 59916277425 99916277431 59916277425 Over mij Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap
Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt®) Vereniging EMDR Nederland (VEN) Met deelname aan SIG (Special Interest Group)  Zwangerschap en geboorte. Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Verenigingen waar ik lid van ben
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
2006 Bachelor of Science Pedagogische Wetenschappen  (Universiteit Leiden) 2007 Master of Science Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden) NVO Basis Orthopedagoog NVO Basisaantekening Diagnostiek 2012 Registratie BIG Gezondheidszorgpsycholoog (SPON, Radboud Universiteit Nijmegen) BIG-registratienr.: 2013 Registratie BIG NVO Orthopedagoog-Generalist Vanaf intreding van het beroep Orthopedagoog-Generalist in maart 2020 in het BIG-register BIG-registratienr.: Vervolgcursus VGCt® Systemische gedragstherapie 2014 Vervolgcursus VGCt® Cognitieve gedragstherapie: Trauma, rouw en verwerkingstechnieken 2015 Registratie VGCt® Cognitief Gedragstherapeut VGCt® 2016 Certificaat Basistraining VEN EMDR bij kinderen en adolescenten 2020 Certificaat Vervolgtraining VEN EMDR bij kinderen en adolescenten 2022 Registratie VEN EMDR Europe practitioner (Kind & Jeugd, en Volwassenen) Aanvullende cursus Burn-out en werkstress Aanvullende cursus EMDR bij bevallingsgerelateerde PTSS en Angst Aanvullende cursus EMDR bij Aanhoudende Lichamelijke klachten (ALK) / Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)  2024 LVVP Gevisiteerd Praktijkbeoordeling o.b.v. kwaliteitscriteria LVVP
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND